PDF Orosz forradalom könyv Newdata

1917 februárjában az első világháború tragikus történései, a katonai összeomlás, a nép és a katonák elégedetlensége hatására Oroszországban polgári demokratikus forradalom tört ki, megdöntötték a cárirendszert ( február 23. Az újonnan felállt ideiglenes kormánynak azonban kevesebb volt a tényleges hatalma, mint a munkások, parasztok, katonák és matrózok közvetlenül választott tanácsainak ( szovjet), amelyek a városokban, gyárakban és laktanyákban működtek. Az útmutatás a petrográdi szovjettől érkezett, amely már az 1905- ös forradalomban is vezető szerepet játszott, és a februári forradalom első napjaiban újjáalakult. A szovjetek megerősödésének következtében a bolsevikok már nem támogatták az ideiglenes kormányt. Július 3– 4- én a bolsevikok puccskísérlete megbukott. Lenin Finnországba menekült. Trockijt, Lunacsarszkijt, Kamenyevetbebörtönözték. A bolsevik párt – a júliusi vereség ellenére – katonailag jobban meg volt szervezve, mint az összes többi oroszországi politikai erő. Könyv: 1917 - az orosz forradalom - Orosz forradalom- szovjet történelem/ A Magyar Ruszisztikai Intézet és a Politikatörténeti Intézet 1992. Az új kormány első intézkedésként államosította a bankokat és a földet – ez lényegében inkább azt jelentette, hogy jóváhagyták a parasztok földfoglalását.

 • Maklári német nyelvtani abc megoldások
 • Földrajz érettségi megoldások 2007
 • Gyökvonás megoldások
 • E könyv olvasó készülék


 • Video:Orosz könyv forradalom

  Orosz forradalom könyv

  1918 januárjában bevezették a Gergely- naptárt. Márciusban aláírták a breszt- litovszki békét, így Oroszország már nem volt harcoló fél az első világháborúban. A forradalom győzelme után polgárháború és külföldi katonai intervenciókezdődött. A szocialista országokban az 1990- es évek elejéig ünnepelték a forradalom évfordulóját. Magyarországon 1949- től 1955- ig, majd 1961- től 1990- ig volt munkaszüneti napa forradalom emléknapja. See full list on hu. Az orosz forradalom története. “ Az orosz forradalom valószínűleg a legfontosabb esemény volt ebben az immár végéhez közeledő évszázadban” – írja Richard Pipes könyve bevezetőjében, s mivel mi igazán tudjuk, milyen következményei voltak, alighanem ideje magát az orosz forradalmat is alaposabban megismernünk. Az októberi forradalom 1917. november 6– 12. ( október 24– 30. ) között volt, melynek során a felkelők a Téli Palota ostroma után az ott székelő Ideiglenes Kormány tagjait letartóztatták. Az ideiglenes kormány vezetője, Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij elmenekült. A hatalom a szovjetek kezébe került, Vlagyimir Iljics Lenintmegválasztották a létrejövő új kormány, a Népbiztosok Tanácsa elnökévé. Az év novemberében megtartották az általános választásokat, ahol az eszerek győztek, a bolsevikok csak 25% - ot ( 9 millió szavazatot) szereztek.

  január 5- én összeült az Alkotmányozó Nemzetgyűlés. Egy nap múlva, január 6- ána vörösgárdisták feloszlatták a gyűlést. március 15- én II. Miklós cár lemondott. Utóda, Mihály nagyherceg másnap szintén lemondott. Lvov herceg vezetésével ekkor megalakult az első ideiglenes kormány. Július 1- jén megindult a Kerenszkij- offenzíva. Néhány nap múlva, július 3– 4- én lezajlott a bolsevikok puccskísérlete, amely megbukott. Lenin ekkor Finnországba menekült. Trockijt, Lunacsarszkijt, Kamenyevet bebörtönözték.

  Július 22- én Lvov herceg, a miniszterelnöklemondott, utóda Kerenszkij lett. Szeptember 7– 12. ( augusztus 25– 30. ) Kornyilov tábornok ellenforradalmi kísérlete kudarcot vallott. Szeptember 14- én ( szeptember 1. ) Oroszországothivatalosan köztársasággá nyilvánították. A forradalmak következtében kitört az oroszországi polgárháború. A forradalom hatására – többéves vajúdás után – megszületett a Szovjetunió, mely Lenin, majd később Joszif Visszarionovics Sztálin vezetésével minden idők egyik legvéresebb diktatúrájává, valamint a világ egyik szuperhatalmávávált. aláírták a breszt- litovszki békét. július 10- én megalakult az első szovjet alkotmány, majd 1918. július 17- énkivégezték II. Miklóst és családját.

  Az orosz forradalmi hagyományokat, az ingatag politikai helyzetet és a polgári kormány népszerűtlen intézkedéseit ( mint amilyen például a háború folytatásának terve, a földosztás és a választások halogatása) kihasználva 1917. november 7- én ( a julián naptár szerint október 25- én) a Finnországból titokban visszatért Lenin vezetésével lázadás tört ki Szentpétervárott. Lenint a svájci emigrációjából korábban a német titkosszolgálat juttatta vissza Oroszországba, hogy ezzel is gyengítse első világháborúsellenfelét. A felkelés Lev Davidovics Trockij – a végrehajtó bizottság elnökének – irányítása alatt a városba vezető utak lezárásával vette kezdetét. Ebben részt vettek a Péter- Pál erőd átállt katonái is. Miután a Vörös Gárda tagjai körülzárták a Téli Palotát ( a kormány székhelyét) ; Lenin a Szmolnijból irányította az eseményeket. Az állami bank és a telefonközpont is a felkelők kezére került, s az ideiglenes kormány vezetője – Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij – elmenekült. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük. Előjegyzem A( Z) AZ OROSZ FORRADALOM DÉMONAI VÁSÁRLÓI AZ ALÁBBI KÖNYVEKET VÁSÁROLTÁK MÉG. február 10– 11. Pétervárottáltalános sztrájk tört ki, amely felkelésbe csapott át ( február 25– 27.